Življenjepis

Sem Štajerka, Slovenka, Evropejka. Mama dveh odraslih sinov. Ponosna častna občanka Občine Prebold, prejemnica zlate vrtnice SDS in poslanka leta 2007 v Evropskem parlamentu za področje energije. Sem raziskovalka, inženirka, doktorica znanosti, političarka.

Izobrazba

Leta 2001: doktorat na področju jedrske tehnike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Leta 1994: magisterij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani.
Leta 1990: diploma iz elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani.

Zaposlitev

2015 – :Pomočnica direktorja Instituta “Jožef Stefan”.

2004 – 2014: Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu.

Odbori in delegacije v EP:
2004 ─ 2009: članica Odbora za industrijo, raziskave in energijo (ITRE) in Delegacije za odnose z ZDA. Nadomestna članica v Odboru za proračun (BUDG) in Delegaciji s Kanado.
2004 – 2005: nadomestna članica v Odboru za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije.
2007 – 2009: podpredsednica Odbora za razvoj (DEVE), koordinatorica Evropske ljudske stranke (ELS) v Odboru za podnebne spremembe.
2009 – 2014: članica Odbora ITRE, delegacije za odnose z ZDA, delovne skupine za čezatlantski dialog na področju energije, kontaktne skupine Evropskega parlamenta za Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) ter uredniškega odbora glasila Parliament Magazine. Nadomestna članica v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) ter Delegacije za odnose s Turčijo.
2012 – 2014: namestnica koordinatorice v odboru ITRE za politično skupino ELS.

1990 – 2004: raziskovalka na Odseku za reaktorsko tehniko Instituta “Jožef Stefan”.

Ostale delovne izkušnje, humanitarna in društvena dejavnost

2016 – : predsednica upravnega odbora evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).
2016 – : članica Upravnega odbora Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.
2016 – : članica sveta ustanove Slovenska znanstvena fundacija.
2015 – : članica Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.
2015 – : predsednica Društva za trajnostno energijo
2014, od 17. do 21. decembra: prostovoljka na šoli Piali Ashar Alo v Indiji.
2008 – 2015: Pokroviteljica okoljsko-humanitarne akcije Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji.
2008 – 2014: častna članica odbora Unesco-L’Oréal nacionalnega programa Za ženske v znanosti.
2007 – 2008: Pokroviteljica okoljsko-humanitarne akcije Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Afriki.
2007 – 2010: predsednica Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.
2004 – 2014: podpredsednica Evropskega energetskega foruma.
2003 – 2007: Predsednica Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.
2002 – 2006: članica Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

Poleg navedenega sem sodelovala s številnimi društvi in organizacijami pri izvedbi projektov ali dogodkov. Del mojega življenja je tudi humanitarna dejavnost. Vesela sem, da lahko vsaj malo pomagam prizadevnim mladostnikom, sem tudi ponosna botrca marljivi indijski šolarki.

Politična pot

1994 – : članica SDS
2009 – 2016: članica Izvršilnega odbora SDS
2008 – 2012: predsednica Odbora za okolje in prostor pri Strokovnem svetu SDS
2005 – 2009: podpredsednica SDS in predsednica Ženskega odbora SDS
2002 – 2004: občinska svetnica Občine Domžale
1998 – 2002: predsednica Nadzornega odbora Občine Domžale

Med drugim sem bila podpredsednica Slovenskega odbora za NATO, sekretarka Univerzitetno-znanstvenega foruma, članica Svetovalnega odbora Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (International Trust Fund For Demining and Mine Victims Assistance – ITF).

Priznanja

2007: poslanka leta na področju energije v Evropskem parlamentu.
Častna občanka Občine Prebold.
Zlata vrtnica SDS.