Dr. Romana Jordan, poslanka 2000-2014, arhiv

slovenskoenglish
Domov » Delo v EP » Politike » OKOLJE » Mnenje o zdravju medonosnih čebel in izzivih za čebelarski sektor

Napovednik

<< december 2015 >>
ned pon to sre čet pet sob
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
rss - novice


Mnenje o zdravju medonosnih čebel in izzivih za čebelarski sektor

Namen in ozadje

Evropska komisija je opozorila na resnost razmer v čebelarstvu zaradi visoke smrtnosti čebel, za katero še ne pozna razloga. Medonosna čebela je pomembna zaradi vloge, ki jo ima v kmetijstvu in za okolje. Poročilo Evropskega parlamenta poudarja, da bosta, če se ne zagotovi nadzor, povečana umrljivost čebel in divjih opraševalcev v Evropi izjemno negativno vplivala na kmetijstvo, a tudi na okolje in varnost čebeljih proizvodov. Zdravje medonosnih čebel je pomembno tudi zaradi možnih vplivov na človekovo zdravje in varnost hrane.


Glavne točke mnenja

Mnenje poudarja, da je potrebno najti vzroke smrtnosti čebel, ter da izgub čebeljih kolonij ni mogoče pripisati enemu samemu dejavniku, kot je povečana uporaba pesticidov, temveč različnim stresorjem, vključno z: paraziti, in sicer pršicami Varroa destructor in glivami Nosema ceranae, ki bistveno zmanjšajo imunost in zdravje čebel; pomanjkanjem odobrenih veterinarskih zdravil za čebele; zmanjšanem količine krme zaradi podnebnih sprememb in osredotočanja na gojenje monokultur. Poročilo omenja tudi potrebo po novih zdravilih za čebele.

Poslanka Romana Jordan Cizelj je s skupino ostalih poslancev izpostavila potrebo po dodatnih ukrepih za zdravje čebel: izboljšanje biološke varnosti in proizvodne prakse čebelarjev, razvoj novih zdravil za čebele ter programe za usposabljanje. Netrajnostne čebelarske prakse bodo lahko imele negativne posledice pri naših prizadevanjih za zaščito biodiverzitete ter potrebo po trajnostnih načinih kmetovanja.

Poslanka je Komisijo pozvala, naj pri pripravi Osmega okvirnega programa za raziskave oceni, ali je potrebno podpreti raziskave o zdravju čebel ter raziskave o vzrokih za naraščajočo smrtnost čebel, vključno z oblikovanjem novih metod za obvladovanje bolezni čebel.

Evropski parlament je pozval, naj se v okviru Evropskega referenčnega laboratorija (EURL) izvaja dodatne ukrepe za zdravje čebel, z namenom pridobivanja boljšega razumevanja navedenih stresorjev ter iskanja učinkovitih rešitev zanje. Ta laboratorij naj tudi nudi ustrezne zmogljivosti za raziskave, koordinacijo, veterinarske ukrepe, standardizirane kriterije, programe izobrazevanja in treninge, metodologijo.


Postopek

V Evropskem parlamentu je za pripravo poročila o zdravju medonosnih čebel pristojen Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI). Ker pa dokument posega tudi na področja dela ostalih odborov, le-ti podajo svoja mnenja, ki morajo biti upoštevana pri končnem poročilu. Tako mnenje o poročilu pripravlja tudi Odbor okolje, javno zdravje in varnost hrane  (ENVI). O končnem poročilu glasuje celoten Evropski parlament na svojem plenarnem zasedanju.


Časovnica:

Prva obravnava ENVI: 27. januar 2010
Rok za amandmaje ENVI: 15. junij  2011
Glasovanje ENVI: 13. julij 2011
Glasovanje na plenarnem zasedanju: september 2011

Povezave:
Osnutek poročila ENVI: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/pa/865/865934/865934sl.pdf

Amandmaji ENVI:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-467.141+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Kompromisni amandmaji:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/873/873226/873226en.pdfdeli
« nazaj ↑ na vrh