Dr. Romana Jordan

slovensko
Domov » Mnenje o zaslišanju kandidatke za podpredsednico Evropske komisije


      Dodaj na iGoogle

Uporaba in citiranje v elektronskih in papirnih virih sta dovoljena ob navedbi kazalca na vir.

Mnenje o zaslišanju kandidatke za podpredsednico Evropske komisije

06.10.2014 

Uspelo ji je tisto, kar doslej ni številnim strokovnjakom za odnose z javnostmi: v Sloveniji je spodbudila zanimanje za imenovanje in delo Evropske komisije. Kaj pa ostalo?


Alenka Bratušek je imela kot kandidatka za podpredsednico Evropske komisije na skupnem zaslišanju odborov ITRE (industrija, raziskave, energija, informacijske tehnologije) in ENVI (okolje, javno zdravje, podnebne spremembe) težko nalogo. Pristojna naj bi bila za področja, ki so ključna za trajnostni razvoj in ukrepanje na področju podnebnih sprememb, hkrati pa tudi za konkurenčnost evropskega gospodarstva in zaposlenost Evropejk in Evropejcev. Sinergijo v ukrepanju na teh področjih je težko doseči, saj spodbujanje enega področja lahko pomeni nazadovanje drugega. Za iskanje ravnovesja so potrebne politične spretnosti, hkrati pa tudi dobro poznavanje strokovnih argumentov, izzivov, možnih rešitev in posledic.

Alenka Bratušek je dobila danes številna vprašanja, kjer bi se lahko izkazala: od strokovnih (energetska infrastruktura, razvoj čistih tehnologij, okoljski cilji, sistem za trgovanje z ogljikom, jedrska energija), proceduralnih (postopek njenega (samo)imenovanja, delitev pristojnosti s komisarjem za energijo in podnebne spremembe), pa do vprašanj ideološke opredelitve.

V odgovorih je žal ostala pri svojih splošnih trditvah, ki jih je navedla že v začetnem nagovoru. Edine številke, ki jih je navedla, so v EU že sprejete ali pa so predlagane v dokumentih, ki so že v obravnavi. Ni pokazala svoje vizije, prednostnih usmeritev in volje, da si bo zanje prizadevala. Ni izžarevala osebnostne moči in odločnosti, ki jo visoka politična funkcija v evropski birokraciji zahteva.

Poslancem vseh političnih skupin je bilo skupno, da so jo pozivali, naj bo bolj konkretna. Njihovi pozivi na zaslišanju in komentarji na družabnem omrežju pa so pokazali, da dvomijo v njene sposobnosti za mesto, na katero je predlagana. Končna potrditev je odvisna od političnih ravnovesij, ki se bodo izoblikovala v Evropskem parlamentu glede vseh kandidatov, saj parlament lahko potrdi ali zavrne le Evropsko komisijo kot celoto.


Uporaba in citiranje v elektronskih in papirnih virih sta dovoljena ob navedbi kazalca na vir.

deli